Isolamenduak

ISOLAMENDUAK

AKUSTIKOAK

aislamiento acústico

Isolamendu akustikoa lokal, pabilioi industrial eta etxebizitzen hosgabetzerako. Hosgabetze espezifikoa ostalaritzarako, establezimendu motaren arabera (taberna / taberna berezia / diskoteka).

Bertako neurketa aireko zarataren isolamendu akustikoa aztertzeko, UNE -EN ISO 140-4:1999 eta ISO 717-1 arauen arabera: dagokion txosten teknikoaren igorpena (teknikari gaitu batek ikus-onetsi ondoren) eskuratutako datuak arautegi aplikatuarekin alderatuz.

UNE-EN ISO 140-7:1999 araua hemen kontsulta dezakezu.

Isolamendu termikorako sistemaren instalazioa etxebizitza edo pabilioi industrialetarako; bai barrukoa, bai kanpokoa. Sistema horrek konfort maila maximoa arinago lortzea eta galera termikoak denbora luzeagoz murriztea ahaleginduko du.

Horrek energia-eraginkortasuna hobetuko du eta, ondorioz, dirua aurreztuko da.

TERMIKOAK

aislamiento acústico

IGNIFUGOAK

sectorizacion ignifuga techos
sectorizacion ignifuga escaleras

Trenkada-multzo, arku-gainera eta sabai ignifugoen horniketa eta instalazioa, dagokion RF-rekin doan ziurtagiri homologatua erantsiz.

UNE 102.040 IN eta ATEDY arauen araberako muntatzeko zerbitzua.

Ziurtapen agiri baten eredua hemen kontsulta dezakezu.

SEKTORIZAZIOA: Merkataritza-lokal eta pabilioi industrialen suteen aurkako arautegi berrirako egokitzapena. Sektorizazio zerrenden eta horma bitartekoen horniketa eta muntatzea, merkataritza-lokalen suteen aurkako segurtasun araudiko gida teknikoaren arabera (B erantsia).